სასწავლო ვიდეოები

სოფელი ჯვარბოსელი მდებარეობს თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე, გომეწრის ხეობაში და დღეს ის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ტურისტულ მარშრუტს წარმოადგენს. 2004 წელს აქ გაჩენილმა ძლიერი მეწყერმა (მეხუთე დონის ეროზია) საფრთხე შეუქმნა მთლიანად სოფლის არსებობას. 2016 – 2019 წლებში სოფელ ჯვარბოსელის სწორედ ამ ტერიტორიაზე განხორციელდა ბიოსაინჟინრიო მეთოდით ეროზიასთან ბრძოლის პილოტირება. თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია გთავაზობთ ტუტორიალების სერიას რომელიც მომზადდა პროექტის „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში“ ფარგლებში.