ჩვენი მისია


თუშეთის დაცული ლანდშაფტი წარმოადგენს თუშეთის დაცული ტერიტორიების ნაწილს (თუშეთის სახელმწიფო ნაკრძალთან და თუშთის ეროვნულ პარკთან ერთად) და მოიცავს 31,517 ჰა-ს.
თუშეთის დაცული ლანდშაფტის შექმნის მიზანია:
(ა) უნიკალური ეკოსისტემების, ცალკეული ბუნებრივი კომპონენტების ანთროპოგენიზაციის შედეგად გადაგვარება–დაღუპვისგან დაცვა;
(ბ) უმდიდრესი ეროვნული მემკვიდრეობის – ხალხური ხუროთმოძღვრების ძეგლთა და ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტის შენარჩუნება;
(გ) მაღალმთიანი ბუნებრივი და ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტის ფსიქოლოგიურ-ესთეტიკურ რესურსებზე მზარდი რეკრეაციული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნა;
(დ) ხალხური შემოქმედების ტრადიციათა შენარჩუნება და განვითარება;
თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე დაშვებულია მხოლოდ:
(ა) გარემოს, ისტორიისა და კულტურის ძეგლების დაცვა, მოვლა–პატრონობა და აღდგენა;
(ბ) მანიპულაციური სამეცნიერო კვლევა;
(გ) თუშეთის ეკოსისტემისა და მის ფარგლებში გავრცელებულ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა სახეობების კონსერვაცია და აღდგენა;
(დ) რეკრეაციულ–ტურისტული და საგანმანათლებლო საქმიანობა;
(ე)ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა;
(ვ) ტურიზმის განვითარებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

ბიომრავალფეროვნება

თუშეთის ფლორა და ფაუნა

ტურები

თავგადასავლებით აღსავსე მოგზაურობა თუშეთში

კესელოს კომპლექსი

ციხე-სოფელი დიკლო

შენაქოს ეკლესია

დართლო

ონლაინ მაღაზია

საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია.

COMING SOON...

ცხვარ-მეცხვარობა

თუში მეცხვარე წელიწადში თორმეტი თვე ღია ცის ქვეშ, ოჯახს მოწყვეტილი, ნაბდის ამარა, ექვსასი კილომეტრამდე საცხვრე ტრასაზე და ათასი კილომეტრი ადგილზე ცხვრის დევნაში, ქმნის პროდუქციას, იცავს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარს და თუშური ცხვრის ჯიშობრივ სიწმინდეს, არასდროს აწუხებს ხელისუფლებას გაუსაძლისი პირობების თაობაზე, არ ითხოვს სოციალურ შეღავათებს და ხელფასს, ასაქმებს და ხელფასს უხდის მწყემსებს, თვითდასაქმებულია და ყველაფერ ამასთან ერთად გადასახადსაც უხდის სახელმწიფოს.

წაიკითხეთ მეტი

დალაობა

დალაობა მამაკაცთა სამგლოვიარო ზარია, რომელიც სრულდებოდა და სრულდება ახლაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წლისთავის ხარჯს დოღით იხდიან. თუშური დალაობის მოტივი ერთხმიანი მოძახილია, ხოლო ტექსტი - თექვსმეტმარცვლიანი ურითმო ლექსი. დალაობა შინაარსობრივად, სიცოცხლეში, გარდაცვლილის საქმეთა სადიდებელსა და მისი სიკვდილის სინანულს წარმოადგენს.

წაიკითხეთ მეტი