ჩვენი გუნდი

აშირა აბაშიძე

მისამართი: ახმეტის რ-ი სოფ. ომალო

მობ: +995 599 29 37 48

ელ.ფოსტა: tushetipa@yahoo.com

ვებ გვერდი:

წოვათის ხეობის რეინჯერი

დაიბადა ახმეტის რაიონის სოფელ ზემო ალვანში და საშუალო სკოლაც იქვე დაამთავრა.
განათლება
1960-1965 წწ. სწავლობდა საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის სატყეო სამეურნეო ფაკულტეტზე და დაასრულა მეტყევე ინჟინრის სპეციალობით.
სამუშაო გამოცდილება
1958-1960 წწ. მუშაობდა ახმეტის სატყეო მეურნეობის მაღრაანის სატყეო კულტურების მუშად.
1960-1963 წწ. ახმეტის სატყეო მეურნეობის თუშეთის სატყეოში მეტყევე ტექნიკოსად.
1964-1968 წწ. ახმეტის სატყეო მეურნეობის მაღრაანის სატყეოს მეტყევე ტექნიკოსად.
1968-1970 წწ. ვაშლოვანის სახელმწიფო ნაკრძალის მეცნიერ მუშაკად.
1970-1975 წწ. ბაწარა-ბაბანეურის ნაკრძალის დირექტორად.
1976-1981 წწ. ზემო ალვანის მეცხვარეობის საბჭოთა მეურნეობის პარტიული კომიტეტის მდივნად.
1982-1984 წწ. ახმეტის სატყეო მეურნეობის ილტოს სატყეოს უფროსად.
1985-1988 წწ. ზემო ალვანის სასოფლო საბჭოს თავჯდომარედ.
1988-2006 წწ. ახმეტის სახელმწიფო ნაკრძალის დირექტორად.
2014 წლიდან დღემდე მუშაობს თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციაში წოვათის ხეობის რეინჯერის თანამდებობაზე.
აშირა „ძიო“ საქართველოში ყველაზე უხუცესი რეინჯერია.